Problemen met uw zorgverzekeraar?

U kunt bij ons terecht! Bel ons op 088 900 6 900

Bindend advies

Soms helpt bemiddeling door de Ombudsman niet. Ook kan het voorkomen dat de Ombudsman geen mogelijkheid ziet tot bemiddeling. In dat geval kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Indien u daarvan gebruik maakt wordt uw klacht een ‘geschil’.
prof. mr. A.I.M. Van MierloDe Geschillencommissie bestaat uit:
 • prof. mr. A.I.M. Van Mierlo (voorzitter; foto)
 • mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester
 • mr. drs. P.J.J. Vonk
 • mr. H.A.J. Kroon

Een medewerker van de Geschillencommissie bestudeert uw geschil. Er kan u om aanvullende informatie worden gevraagd. De zorgverzekeraar wordt gevraagd op uw stellingen te reageren.

Als u daar prijs op stelt, wordt u na enige tijd door de commissie uitgenodigd om uw geschil toe te lichten in een hoorzitting. Dat kan ook telefonisch plaatsvinden. Ook de zorgverzekeraar wordt daarvoor uitgenodigd.

Na de hoorzitting neemt de Geschillencommissie een beslissing. Dit wordt een "bindend advies" genoemd. Hieraan moeten beide partijen zich houden. U krijgt een brief met daarbij het bindend advies (uitspraak) van de commissie. Deze uitspraak wordt - zonder vermelding van uw naam - op de website van de SKGZ geplaatst. De behandeling van uw geschil door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vindt plaats in acht stappen.

Belangrijke informatie

 • De behandeling van uw geschil door de Geschillencommissie duurt ongeveer zes maanden. Bij een ingewikkeld geschil kan deze periode langer zijn.
 • Met premiezaken is de commissie ongeveer drie tot vier maanden bezig. Bij een ingewikkeld geschil kan deze periode langer zijn.
 • Het is alleen mogelijk uw geschil in te trekken tot en met de hoorzitting. Daarna kan het alleen met instemming van uw zorgverzekeraar.
 • De kosten die u maakt voor de behandeling van uw geschil door de Geschillencommissie blijven voor uw rekening. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de kosten voor de telefoon, de postzegels en de kosten van eventuele getuigen en deskundigen. Wel kan de Geschillencommissie bepalen dat het entreegeld wordt terugbetaald.
 • In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens gaan wij vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor zover dat voor een goede behandeling van uw geschil noodzakelijk is.
 • Nadat het bindend advies is uitgebracht, wordt uw dossier gesloten en enige tijd bewaard in het archief van de SKGZ.
 • Enige tijd na het uitbrengen, wordt het bindend advies geanonimiseerd op onze website (www.kpzv.nl, een database voor professionals) geplaatst.
 • Voor klachten over premieachterstanden wijkt de behandeling soms iets af van de beschrijving op deze website. Wilt u meer weten? Lees dan de brochure rechts op de pagina.
 • Stuur ons alle informatie die volgens u uw klacht ondersteunen. Deze informatie is belangrijk voor de beoordeling van uw klacht door Geschillencommissie. U bent zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanleveren van de informatie.
 • De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onafhankelijk. Aan de hand van uw verhaal en dat van uw zorgverzekeraar wordt tot een conclusie gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de regels die gelden. De Geschillencommissie is dus niet uw belangenbehartiger. Zoekt u een instantie die u bij uw klacht kan ondersteunen? Kijk dan hier.

Tips

 • Maak van de brieven die u verstuurt een kopie voor uzelf. U kunt die mogelijk later nog een keer nodig hebben.
 • Stuur nooit originelen, tenzij er nadrukkelijk om wordt gevraagd. Maak dan altijd wel een kopie voor uzelf.
 • Wilt u weten hoe de Geschillencommissie in andere zaken heeft beslist? Kijk dan op www.kpzv.nl. Op deze website staan de bindende adviezen die de Geschillencommissie heeft uitgebracht.