skgz

Nieuwe SKGZ website

Een nieuw jaar, een nieuw logo én een nieuwe SKGZ-website! Op onze site staan nu ook alle uitspraken van de Geschillencommissie die eerst op de website KPZV stonden. Zo staat alle informatie overzichtelijk op één website.

Factsheet Zorgpakket 2022

Oudere vrouw met vragen over haar geneesmiddelen

Wat verandert er in 2022 aan de basisverzekering? En hoe hoog wordt het verplichte eigen risico? Wij zochten het voor je uit. In dit kennisitem lees je de belangrijkste wijzigingen voor 2022.

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

De SKGZ behandelt klachten van consumenten over zorgverzekeraars. De SKGZ is daartoe door de overheid aangewezen. Vanaf 1 januari 2022 heeft de SKGZ een nieuw procesreglement. Klachten en geschillen behandelt de SKGZ op basis van een procesreglement. Onlangs heeft het bestuur van de SKGZ een nieuw procesreglement vastgesteld, nadat de minister van Financiën daarmee had ingestemd. Dit reglement geldt voor alle klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Op dit moment is de heer Tjeenk Willink als informateur aan het werk om te komen tot een goed overwogen en daadwerkelijke kabinetsformatie. Voor ons hét moment om juist nu – samen met de drie andere ADR-organisaties Kifid, De Geschillencommissie & Huurcommissie – aandacht te vragen voor de rechtsbescherming in ons land.

Jaarverslag: aantal klachten in 2020 stabiel

De SKGZ behandelt klachten en geschillen van consumenten over hun zorgverzekeraar. In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Vooral de betere vindbaarheid van de SKGZ draagt hieraan bij.

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Voordat de SKGZ een klacht in behandeling kan nemen is het belangrijk dat iemand eerst zelf een klacht indient bij de zorgverzekeraar. Dit geeft de zorgverzekeraar een kans het probleem alsnog op te lossen. We helpen je hiermee op weg.