bron

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Lorum ipsum dolor sit amet cosnectuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercise ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Uitgebreid zoeken in dit bron

Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202100251

Geen aanspraak op vergoeding behandelingen fysiotherapie ten laste van de zorgverzekering, bij ontbreken van een indicatie volgens Bijlage 1 Bzv.

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, indicatie, eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 October 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202101005

De ziektekostenverzekeraar heeft de ingangsdatum van het PGB vv overeenkomstig de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden vastgesteld.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202100995

Er is niet gebleken dat verzoeker een (verzekerings)indicatie heeft voor bijzondere tandheelkunde. Daarom worden de hiervoor gemaakte kosten niet vergoed ten laste van de zorgverzekering.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, tanderosie, Tooth Wear Index (TWI) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 November 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202101476

De ziektekostenverzekeraar heeft het eigen risico 2020 en 2021 terecht in rekening gebracht voor fysiotherapiebehandelingen die op grond van de zorgverzekering zijn vergoed.

Eigen risico, fysiotherapie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10, 11, 19 en 20 Zvw, 2.1, 2.6 en 2.17 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202002111

De ziektekostenverzekeraar hoeft aan verzekerde geen hoger PGB vv toe te kennen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), hoogte toekenning Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 July 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 21 december 2021, SKGZ202100223

De ziektekostenverzekeraar mag een preferentiebeleid voeren. Het is aan verzoeker aannemelijk te maken dat een medische noodzaak bestaat voor een ander dan het preferente geneesmiddel.

Farmaceutische zorg, Wellbutrin® XR 150 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 October 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 21 december 2021, SKGZ202002601

Verzoeker moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de zorgverzekeraar voldoen.

Eigen risico, medisch specialistische zorg, staaroperaties, twee zorgvragen, startdatum DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 19-23 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17-2.19 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 20 oktober 2021, 2021027606, SKGZ202100223

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Wellbutrin® XR 150 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 October 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 December 2021
Datum publicatie: 23 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Advies Zorginstituut Nederland, 4 november 2021, 2020014056, SKGZ201902505

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, fluoxetine, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 November 2021
Datum publicatie: 20 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 14 december 2021, SKGZ202100764

Het verzoek wordt afgewezen, omdat bij verzoekster geen sprake is van verminking dan wel van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis in de vorm van een ernstige bewegingsbeperking of onbehandelbaar smetten.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 August 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 15 december 2021, SKGZ202002537

In de polisvoorwaarden is bepaald dat bij spoedeisende zorg (in het buitenland) aanspraak bestaat op vergoeding van 100% van het maximum tarief dat is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg, of – bij het ontbreken van een dergelijk tarief – van het maximaal in Nederland geldende marktconforme tarief. Bij de berekening van het marktconforme tarief hoeft in het vervolg niet langer de percentuele verhoging te worden toegepast, waarvan de commissie bij eerdere gelegenheden uitging.

EU/EER, Frankrijk, medisch specialistische zorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, marktconform tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, art. 19 Vo.nr.883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak

Bindend advies GcZ, 14 december 2021, SKGZ202001907

De ziektekostenverzekeraar mag de aanvraag voor het PGB vv niet afwijzen op de grond dat het netwerk kan worden ingezet. Aannemelijk is dat de zelfredzaamheid van verzoeker niet kan worden vergroot met de inzet van hulpmiddelen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 December 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak
Advies Zorginstituut Nederland
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 June 2021
Datum publicatie: 15 December 2021
Bekijk deze uitspraak