Bindend advies GcZ, 25 mei 2011, SKGZ2010.01410

Bindend advies GcZ, 25 mei 2011, SKGZ2010.01410

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 25 May 2011
Datum publicatie : 1 June 2011

Farmaceutische zorg, Mexitil® (Mexiletine), Myotonia Congenita in de Thomsen variant, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken