Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.00667

Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.00667

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 16 March 2011
Datum publicatie : 12 April 2011

Premie, premieachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, artt. 16 en 22 (oud) Zvw, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2006-2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken