Bindend advies GcZ, 19 december 2007, SKGZ2007.01685 (Ano07.371)

Bindend advies GcZ, 19 december 2007, SKGZ2007.01685 (Ano07.371)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 19 December 2007
Datum publicatie : 1 March 2011

Farmaceutische zorg, voedingssupplementen, huidkanker, preventieve nabehandeling, orphan drugs, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en 2.39 e.v. Rzv, Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische producten (vervallen met ingang van 1 juli 2007), art. 1 Warenwetbesluit voedingssupplementen, art. 1 Warenwetregeling voedingssupplementen, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken