Bindend advies GcZ, 28 september 2011, SKGZ2011.01107

Bindend advies GcZ, 28 september 2011, SKGZ2011.01107

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 28 September 2011
Datum publicatie : 21 October 2011

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, beëindiging vanwege vertrek naar het buitenland, Voorwaarden zorgverzekering 2006, 2009-2010, artt. 6, en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken