Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00801

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2010.00801

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 6 October 2010
Datum publicatie : 15 December 2010

Einde verzekering, verhinderen overstappen, dubbele verzekering, premiebetaling, matiging kosten, voorwaarden zorgverzekering 2006 tot en met 2010, artt. 3, 7 tot en met 9 Zvw, afdeling 3.3.2. Zvw, artt. 3:37 BW, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken