Bindend advies GcZ, 9 november 2011, SKGZ2011.00138

Bindend advies GcZ, 9 november 2011, SKGZ2011.00138

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 9 November 2011
Datum publicatie : 11 November 2011

Geneeskundige zorg, dyslexiezorg, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2008-2010, artt. 3:36 en 3:37 BW, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken