Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2010.02451

Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2010.02451

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 27 July 2011
Datum publicatie : 28 July 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, correctie van een verkeerd uitgevoerde buikwandcorrectie, dermolipectomie van de bovenbenen, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken