Bindend advies GcZ, 15 december 2010, SKGZ2010.00847

Bindend advies GcZ, 15 december 2010, SKGZ2010.00847

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 15 December 2010
Datum publicatie : 11 March 2011

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeke-ring 2006-2007, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken