Bindend advies GcZ, 17 december 2008, SKGZ2008.01058

Bindend advies GcZ, 17 december 2008, SKGZ2008.01058

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 17 December 2008
Datum publicatie : 5 April 2011

Premie, collectiviteitskorting via financieel adviseur, gevolmachtigde, niet in aanmerking, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 17 en 18 Zvw, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken