Bindend advies GcZ, 10 maart 2010, SKGZ2009.01494

Bindend advies GcZ, 10 maart 2010, SKGZ2009.01494

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 10 March 2010
Datum publicatie : 21 March 2011

Premie, prolongatie- c.q. incassokosten, informatieplicht verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 16, 17 en 18 Zvw, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken