Bindend advies GcZ, 6 juli 2011, SKGZ2010.02782

Bindend advies GcZ, 6 juli 2011, SKGZ2010.02782

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 6 July 2011
Datum publicatie : 20 July 2011

Premie, opzegging, betaling incassobureau, afmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2010, art. 7 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken