Bindend advies GcZ, 9 november 2011, SKGZ2011.00340

Bindend advies GcZ, 9 november 2011, SKGZ2011.00340

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 9 November 2011
Datum publicatie : 11 November 2011

Geneeskundige zorg, fractionele lasertherapie bij striae, stand wetenschap en praktijk, farmaceutische zorg, TriLASTIN-SR®, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken