Bindend advies GcZ, 25 mei 2011, SKGZ2010.01251

Bindend advies GcZ, 25 mei 2011, SKGZ2010.01251

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 25 May 2011
Datum publicatie : 1 June 2011

Geneeskundige zorg, dyslexie, kosten niet gedeclareerd door middel van een DBC, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken