Bindend advies GcZ, 2 december 2009, SKGZ2009.01794

Bindend advies GcZ, 2 december 2009, SKGZ2009.01794

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 2 December 2009
Datum publicatie : 21 March 2011

Geneeskundige zorg, blepharochalazis bovenoogleden beiderzijds met huidsurplus tot over de wimperrand, plastische chirurgie, bovenooglidcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken