Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2010.00405

Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2010.00405

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 22 September 2010
Datum publicatie : 16 February 2011

Premieachterstand, viermaandswaarschuwing, beëindiging aanvullende verzekering, opzegging zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 8a en 16 Zvw en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, en voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken