Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00642

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00642

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 27 October 2010
Datum publicatie : 15 February 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, staaroperatie, hoogte vergoeding, DBC-code, vertrouwensbeginsel, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, Verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken