Bindend advies GcZ, 4 november 2009, SKGZ2009.00655

Bindend advies GcZ, 4 november 2009, SKGZ2009.00655

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 4 November 2009
Datum publicatie : 21 March 2011

EU-EER, Duitsland, onderzoek Prescan, een gerichte verwijzing ontbreekt, in de zorgverzekering is geen dekking opgenomen voor preventieve onderzoeken op initiatief van de verzekerde, aanvullende verzekering biedt geen dekking, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken