Bindend advies GcZ, 19 januari 2011, SKGZ2010.01702

Bindend advies GcZ, 19 januari 2011, SKGZ2010.01702

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 19 January 2011
Datum publicatie : 7 March 2011

Premie, premieachterstand zorgverzekering van zes maanden of meer: aanmelding CVZ, beeindiging vanwege vertrek naar het buitenland (Canada), overname overeenkomst of nieuwe overeenkomst tot stand gekomen?, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 2, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, en art. 6:159 BW, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken