Bindend advies GcZ, 10 februari 2010, SKGZ2009.01796

Bindend advies GcZ, 10 februari 2010, SKGZ2009.01796

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 10 February 2010
Datum publicatie : 21 March 2011

Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een natuurgeneeskundig arts, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken