Bindend advies GcZ, 19 mei 2010, SKGZ2009.01371

Bindend advies GcZ, 19 mei 2010, SKGZ2009.01371

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 19 May 2010
Datum publicatie : 14 March 2011

Farmaceutische zorg, medicinale cannabis, hyperthyreoidie,, SLE, RLS, PLMS, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en 2.36 e.v. Rzv, bijlage 1 en 2, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken