Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2009.00406

Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2009.00406

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 23 September 2009
Datum publicatie : 28 March 2011

premie, opheffing royement door de ziektekostenverzekeraar, administratie- of incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2008, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:33 en 6:43 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken