Bindend advies GcZ, 13 januari 2010, SKGZ2009.00159

Bindend advies GcZ, 13 januari 2010, SKGZ2009.00159

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 13 January 2010
Datum publicatie : 14 March 2011

Premieachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, artt. 6:43 en 6:44 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken