Bindend advies @GcZ, 6 juli 2011, SKGZ2010.02089

Bindend advies @GcZ, 6 juli 2011, SKGZ2010.02089

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 6 July 2011
Datum publicatie : 20 July 2011

Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, eigen risico, , verzoek afgewezen, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2010, paragraaf 3.3 en 3.4 Zvw, artt. 2.17 en 2.18 Bzv, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken