Bindend advies GcZ, 13 april 2011, SKGZ2010.02290

Bindend advies GcZ, 13 april 2011, SKGZ2010.02290

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 13 April 2011
Datum publicatie : 28 April 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, intraveneuze toediening van Voluvel, Trental, Pantozol/nexium en Soludecorten bij M. Menière, Duisburg, evidence-based medicine, doofheid in linkeroor, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken