Bindend advies GcZ, 30 maart 2011, SKGZ2010.01964

Bindend advies GcZ, 30 maart 2011, SKGZ2010.01964

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 30 March 2011
Datum publicatie : 12 April 2011

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, toerekening betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, art. 16 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2008-2010, en artt. 6:43 en 6:44 BW, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken