Bindend advies GcZ, 14 september 2011, SKGZ2010.02204

Bindend advies GcZ, 14 september 2011, SKGZ2010.02204

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 14 September 2011
Datum publicatie : 22 September 2011

Eigen risico, mondzorg, kaakchirurgie, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 10, 11, 19, 20, 21, 22 Zvw, 2.7, 2.17, 2.18, 2.19 Bzv, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken