Bindend advies GcZ, 8 september 2010, SKGZ2010.00736

Bindend advies GcZ, 8 september 2010, SKGZ2010.00736

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 8 September 2010
Datum publicatie : 2 March 2011

Premie, premieachterstand voor zorgverzekering van minimaal zes maandpremies, niet aankomen post door adressering?, aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:37 en 7:933 BW, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken