Bindend advies GcZ, 2 februari 2011, SKGZ2010.01377

Bindend advies GcZ, 2 februari 2011, SKGZ2010.01377

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 2 February 2011
Datum publicatie : 7 March 2011

Hulpmiddelenzorg, Paradigm Real Time® continue glucosemeting, sensoren, machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6 sub n en 2.20 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken