Bindend advies GcZ, 1 juli 2009, SKGZ2008.02593

Bindend advies GcZ, 1 juli 2009, SKGZ2008.02593

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 1 July 2009
Datum publicatie : 4 March 2011

Farmaceutische zorg, Marvelon® (werkzame stof: ethinylestradiol/desogestrel) en Mirena® IUD, hypermenorrhoe, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en 2.39 e.v., bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken