Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2011.01054

Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2011.01054

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Toegewezen
Datum uitspraak : 12 October 2011
Datum publicatie : 4 November 2011

Geneeskundige zorg, tweede cochleair implantaat, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken