Bindend advies GcZ, 23 juni 2010, SKGZ2009.02505

Bindend advies GcZ, 23 juni 2010, SKGZ2009.02505

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 23 June 2010
Datum publicatie : 21 March 2011

Terugvordering premie, tweedemaandsaanbod, aanmelding CVZ, onverzekerd, terugwerkende kracht herstelt, verzekeringsplichtig, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2009, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, artt. 6:43, 6:44 en 7:925 BW, afdeling 12 boek 6 BW en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken