Bindend advies GcZ, 30 maart 2011, SKGZ2010.02148

Bindend advies GcZ, 30 maart 2011, SKGZ2010.02148

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 30 March 2011
Datum publicatie : 12 April 2011

Premieachterstand, aamelding CVZ, 3 maanden detentie, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, art. 24 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2007-2010 en art. 7:925 BW, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken