Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01599

Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01599

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 16 March 2011
Datum publicatie : 12 April 2011

Geneeskundige zorg, huisartsenzorg, ‘plegen te bieden’, Antwerpen (België), Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken