Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.01396

Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.01396

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 17 November 2010
Datum publicatie : 28 February 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, zeer evidente borstasymmetrie, borstvergroting, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken