Bindend advies GcZ, 12 augustus 2009, SKGZ2008.02908

Bindend advies GcZ, 12 augustus 2009, SKGZ2008.02908

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 12 August 2009
Datum publicatie : 30 March 2011

Geneeskundige zorg, Brazilië,septoplastie bij neusfractuur na trauma, evidence-based medicine, schriftelijke akkoordverklaring, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Klacht indienen

Heeft u een probleem waar u met uw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt u dit aan ons voorleggen

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken