Bindend advies GcZ, 6 juli 2022, SKGZ202102011

Bindend advies GcZ, 6 juli 2022, SKGZ202102011

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2022
Datum publicatie: 7 juli 2022

Verzoeker kan geen aanspraak maken op een PGB vv om zijn zieke werknemer te kunnen doorbetalen.

Verzoeker ontving voorheen een PGB vv van de ziektekostenverzekeraar, waarmee hij de zorg betaalde die zijn vaste zorgverlener hem gaf. Hij heeft met haar een arbeidsovereenkomst gesloten. Zij werd ziek, en verzoeker was gehouden haar loon door te betalen. In de tussentijd heeft hij zorg afgenomen van een door de ziektekostenverzekeraar gecontracteerde zorgverlener. In het reglement van de ziektekostenverzekeraar is bepaald dat in dit geval geen aanspraak bestaat op een PGB vv. Verzoeker is van mening dat de ziektekostenverzekeraar hem het PGB vv toch dient te verstrekken, zodat hij hiermee het loon van zijn vaste zorgverlener kan doorbetalen. De ziektekostenverzekeraar betaalt hiermee volgens verzoeker niet dubbel, omdat de SVB de bedragen die voor het loon worden gebruikt, aanvult.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Met het afnemen van zorg door een door de ziektekostenverzekeraar gecontracteerde zorgverlener, verviel de aanspraak op een PGB vv. Er is geen aanleiding te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar het PGB vv moet verlengen teneinde verzoeker in staat te stellen zijn verplichtingen als werkgever te blijven nakomen. Ook het argument dat de SVB de bedragen aanvult treft geen doel. Het PGB vv is niet bedoeld als een inkomensvoorziening voor de zorgverlener. Daarbij is de vaste zorgverlener per 22 augustus 2021 uit dienst getreden en ontvangt zij inmiddels een uitkering via het UWV.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken