Bindend advies GcZ, 13 juli 2021, SKGZ202002274

Bindend advies GcZ, 13 juli 2021, SKGZ202002274

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juli 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021

Er bestaat aanspraak op een gynaecomastie-extirpatie als niet alleen sprake is van een gynaecomastie maar tevens van een duidelijke feminisatie van de borst, die vergelijkbaar is met Tannerstadium M4 of meer.

Verzoeker heeft al jaren last van borstvorming. Hij ondervindt hiervan hinder. Daarom heeft de plastisch chirurg voor hem een aanvraag voor een gynaecomastie-extirpatie ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen omdat niet is voldaan aan de verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot de indicatie.
Het Zorginstituut heeft in zijn advies verklaard dat bij verzoeker weliswaar sprake is van een gynaecomastie, maar dat uit de overgelegde foto's niet blijkt van Tannerstadium M4 of meer, zodat niet is voldaan aan de voorwaarde voor verminking. De commissie neemt dit advies over en wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken