Bindend advies GcZ, 28 maart 2022, SKGZ202101493

Bindend advies GcZ, 28 maart 2022, SKGZ202101493

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022

De ziektekostenverzekeraar mocht de verzekeringsvoorwaarden met ingang van 2018, en opnieuw met ingang van 2021 eenzijdig wijzigen in het nadeel van verzekerde. Verzoeker, die optrad als verzekeringnemer, had ervoor kunnen kiezen de aanvullende ziektekostenverzekering te beëindigen, hetgeen hij niet heeft gedaan. Daarom is hij gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Verzoeker vordert voortzetting van de 100% vergoeding uit 2017 respectievelijk toelating van verzekerde tot een verzekering met een 100% vergoeding voor orthodontie. Hij stelt dat het eenzijdig wijzigen van de verzekeringsvoorwaarden niet past bij het karakter van een verzekering en dat hij steeds premie heeft betaald voor de hogere dekking. Ook wijst hij erop dat verzekerde elders niet wordt geaccepteerd omdat sprake is van een lopende behandeling. De ziektekostenverzekeraar beroept zich op de overeengekomen wijzigingsbevoegdheid en de voor 2021 getroffen overgangsregeling voor bestaande gevallen.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar de voorwaarden eenzijdig mocht wijzigen. Verzoeker is hiermee akkoord gegaan, zowel in 2017 als in 2020. Van de eerste wijziging heeft hij materieel geen nadeel ondervonden. In het kader van de tweede wijziging gold een overgangsregeling. Tussen partijen staat vast dat deze maximaal drie jaar zou gelden vanaf de startdatum van de behandeling. Dat die termijn in maart 2021 was verstreken staat vast. Verzoeker kan noch op basis van de gewijzigde voorwaarden nog op grond van de overgangsregeling verdere vergoeding claimen. Voor de andere verzekering werd geen aanvraag ingediend, terwijl daarnaast sprake zou zijn van de voorwaarde van medische acceptatie. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken