Bindend advies GcZ, 5 augustus 2022, SKGZ202100031

Bindend advies GcZ, 5 augustus 2022, SKGZ202100031

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2022
Datum publicatie: 8 augustus 2022

Verzoeker heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van het invriezen en bewaren van semen, aangezien dit deel uitmaakt van het totale 'zorgpad' van de behandeling.

Verzoeker stelt dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden de halfjaarlijkse kosten van het invriezen en bewaren van zijn semen te vergoeden. In dit verband voert hij aan dat de TESE-behandeling medisch noodzakelijk was. Volgens verzoeker maken de in het geding zijnde kosten deel uit van het DBC- zorgproduct. Hij vordert niet meer dan vergoeding van het marktconforme bedrag hiervoor. Volgens de ziektekostenverzekeraar kunnen deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen in geval van een medische noodzaak. Een zodanige noodzaak ontbreekt bij verzoeker, aangezien hij al in aanleg onvruchtbaar was. De commissie beslist tot toewijzing van het verzoek, en volgt hiermee het advies van het Zorginstituut. Het invriezen en bewaren van semen maakt deel uit van het totale 'zorgpad' van de TESE-behandeling.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken