Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202200265

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202200265

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 14 maart 2023

Bij verzoekster is geen sprake van een betalingsoverschot van € 1.900,- maar van een achterstand van € 519,59, exclusief incassokosten en rente.

Verzoekster is als wanbetaler aangemeld geweest bij het CAK. Deze aanmelding eindigde per 1 februari 2014. Sindsdien zijn nieuwe betalingsachterstanden ontstaan en werden vorderingen overgedragen aan de deurwaarder. Verzoekster heeft met de deurwaarder een betalingsregeling getroffen, in vervolg op een vonnis. Zij stelt nu dat zij € 1.900,- teveel betaalde aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft toegelicht dat nog steeds sprake is van een betalingsachterstand.
De commissie overweegt dat een door verzoekster gemaakte opstelling niet kan dienen als bewijs van betaling. Voor zover door haar betaalbewijzen zijn overgelegd, betreft het betalingen die door de zorgverzekeraar zijn ontvangen en verwerkt in het overzicht naar de stand van 19 januari 2023. De commissie oordeelt dat geen sprake is van een betalingsoverschot van € 1.900,- zoals door verzoekster gesteld, maar van een achterstand van € 519,59, exclusief incassokosten en rente. Dat de vordering is verjaard is niet komen vast te staan. Om die reden wordt het verzoek afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken