Bindend advies GcZ, 10 juni 2022, SKGZ202101807

Bindend advies GcZ, 10 juni 2022, SKGZ202101807

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 10 juni 2022
Datum publicatie : 10 juni 2022

Geen aanspraak op vergoeding eigen bijdrage volgens het Franse stelsel.

Verzekerde heeft zorg genoten tijdens het verblijf in Frankrijk. Op vertoon van de EHIC zijn de kosten vergoed volgens de plaatselijke sociale ziektekostenverzekering, onder inhouding van een eigen bijdrage. Volgens verzoeker dient deze eigen bijdrage te worden vergoed. Dit volgt uit de verzekeringsvoorwaarden. Bovendien zou de ziektekostenverzekeraar anders verdienen aan de lagere vergoeding. Verder stelt verzoeker niet te zijn gewaarschuwd, aangezien in de verzekeringsvoorwaarden hierover niets is opgenomen. Ook is verzekerde minderjarig en daarom zou hij in Nederland geen eigen risico zijn verschuldigd. Nu moet in Frankrijk wel een eigen risico worden betaald. De ziektekostenverzekeraar zou per post moeten kijken naar het verschil tussen Nederland en Frankrijk. Zo nodig moet een hardheidsclausule worden toegepast of worden afgeweken op grond van redelijkheid en billijkheid.
De ziektekostenverzekeraar constateert dat is vergoed volgens het Franse stelsel. Op grond van de voorwaarden van de zorgverzekering zou een lagere vergoeding zijn toegekend. Daarom is er geen ruimte voor aanvulling. Er is ten behoeve van verzekerde geen verzekering afgesloten die aanvult tot het bedrag van de werkelijke kosten. Ook werd geen reisverzekering afgesloten.
De commissie onderscheidt de vergoeding op grond van verordening 883/2004 en die ingevolge de voorwaarden van de zorgverzekering. Ten aanzien van de vergoeding op basis van het Franse stelsel is de commissie niet bevoegd, zodat de eigen bijdrage voor haar een gegeven vormt. De zorgverzekering kent geen dekking voor de eigen bijdrage volgens een ander verzekeringsstelsel. Bij declaratie van de nota ten laste van de zorgverzekering zou de vergoeding lager zijn. Daarom is er geen ruimte voor aanvulling. Wat verzoeker heeft aangevoerd kan niet leiden tot een andere uitkomst.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken