Advies Zorginstituut Nederland, 7 oktober 2021, 2021021813, SKGZ202100016

Advies Zorginstituut Nederland, 7 oktober 2021, 2021021813, SKGZ202100016

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 oktober 2021
Datum publicatie: 9 november 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stand
wetenschap en praktijk, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Verordening (EG) nr.
883/2004.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken