Bindend advies GcZ, 27 januari 2021, SKGZ202001601

Bindend advies GcZ, 27 januari 2021, SKGZ202001601

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021

De aanvrager van het PGB draagt de gevolgen indien de indicerend wijkverpleegkundige de geneeskundige context in het zorgplan niet goed onderbouwt of zorg indiceert die niet voldoet aan het criterium ‘plegen te bieden’.

Verzoeker heeft bij de ziektekostenverzekeraar aanspraak gemaakt op een PGB vv op basis van 40 uren Persoonlijke Verzorging per week. De ziektekostenverzekeraar heeft hiervan 26 uren Persoonlijke Verzorging per week toegekend, stellende dat een aantal uren zorg niet onder het PGB vv valt. Het Zorginstituut is van oordeel dat de geneeskundige context voor de hulp bij de maaltijdverzorging en de medicatie-inname in het zorgplan niet goed zijn onderbouwd. Het schoonmaken van de vaporizer betreft geen zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige de geneeskundige context goed te onderbouwen. Gebeurt dit niet, dan mag de ziektekostenverzekeraar de hieraan gekoppelde tijd in mindering brengen op het PGB vv. Dit geldt ook voor zorg die geen zorg betreft zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De ziektekostenverzekeraar mocht daarom besluiten verzoeker een PGB vv toe te kennen op basis van 26 uren Persoonlijke Verzorging per week.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken