Bindend advies GcZ, 29 maart 2022, SKGZ202100812

Bindend advies GcZ, 29 maart 2022, SKGZ202100812

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft de betalingsachterstand van verzoeker niet correct vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd ten onrechte beëindigd. De regeling gespreid betalen eigen risico werd terecht beëindigd. Verzoeker heeft geen recht op compensatie of een schadevergoeding

De ziektekostenverzekeraar heeft niet alle betalingen van verzoeker overeenkomstig artikel 6:43 BW verwerkt. Hierdoor is de aard en omvang van de betalingsachterstand niet juist vastgesteld. Het staat daarentegen vast dat verzoeker niet het volledige bedrag aan eigen risico/eigen bijdrage 2020 en 2021 dat bij hem in rekening is gebracht had voldaan. Naar de stand van 18 oktober 2021 bedroeg de betalingsachterstand € 565,01. Verzoeker heeft echter een bedrag van € 812,73 betaald. De ziektekostenverzekeraar moet het verschil aan verzoeker terugbetalen. De aanvullende ziektekostenverzekering is ten onrechte beëindigd, omdat niet is gebleken dat de ziektekostenverzekeraar overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden heeft gehandeld. Verzoeker heeft op basis hiervan geen recht op compensatie of een schadevergoeding. De regeling voor het gespreid betalen eigen risico werd terecht beëindigd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken