Bindend advies GcZ, 10 augustus 2022, SKGZ202102068

Bindend advies GcZ, 10 augustus 2022, SKGZ202102068

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Afgewezen
Datum uitspraak : 10 augustus 2022
Datum publicatie : 10 augustus 2022

Verzoeker heeft geen aanspraak op het aanbrengen van twee (extra) implantaten in de onderkaak en de daarop te bevestigen vaste constructie. Niet is gebleken dat door de ziektekostenverzekeraar is toegezegd dat de kosten hiervan zouden worden vergoed.

Verzoeker heeft in zijn tandeloze onderkaak twee implantaten waarop een klikgebit is geplaatst. Hij verdraagt het klikgebit niet en heeft daarom een aanvraag ingediend voor twee extra implantaten en een daarop te plaatsen vaste constructie. Volgens verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar telefonisch toegezegd de kosten hiervan te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen.
In het kader van bijzondere tandheelkundige hulp bestaat een indicatie voor het aanbrengen van implantaten als sprake is van een ernstig geslonken tandeloze kaak en de implantaten dienen ter bevestiging van een volledige, uitneembare prothese. Verzoekers onderkaak is tandeloos. De implantaten worden echter aangevraagd ter bevestiging van een vaste constructie. Daarnaast voldoet hij volgens het Zorginstituut niet aan de voorwaarde dat de kaak ernstig geslonken moet zijn. Daarom heeft verzoeker volgens de verzekeringsvoorwaarden geen aanspraak op de aangevraagde twee (extra) implantaten en de daarop te bevestigen vaste constructie.
Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat door de ziektekostenverzekeraar, in afwijking van de verzekeringsvoorwaarden, een eenduidige en onvoorwaardelijke toezegging is gedaan dat deze kosten worden vergoed. Blijkens de gemaakte notities van de gesprekken moest een aanvraag worden ingediend.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken