Bindend advies GcZ, 8 juni 2022, SKGZ202101919

Bindend advies GcZ, 8 juni 2022, SKGZ202101919

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2022
Datum publicatie: 9 juni 2022

Verzoeker heeft geen aanspraak op volledige vergoeding van het geneesmiddel Atozet® 10/40.

Verzoeker gebruikt sinds enkele jaren het geneesmiddel Atozet® 10/40. Dit is een combinatiepreparaat dat de werkzame stoffen ezetimibe en atorvastatine bevat in één filmomhulde tablet. De zorgverzekeraar vergoedt dit geneesmiddel met ingang van 1 januari 2021 niet meer, omdat het volgens hem onnodig duur is.
De commissie overweegt dat ten algemene alleen aanspraak bestaat op zorg ten laste van de zorgverzekering als deze doelmatig is. Dit betekent dat zorg niet onnodig kostbaar of gecompliceerd mag zijn. Voor geneesmiddelen is dit niet anders. Hiervoor is expliciet bepaald dat een geneesmiddel niet onnodig duur mag zijn. Het is onweersproken dat de kosten van het combinatiepreparaat Atozet® 10/40 veel hoger zijn dan die van atorvastatine en ezetemibe afzonderlijk. Daarnaast is niet komen vast te staan dat het voor verzoeker medisch niet verantwoord is atorvastatine en ezetemibe afzonderlijk te gebruiken. Hij heeft daarom geen aanspraak op volledige vergoeding van het combinatiepreparaat Atozet® 10/40, maar op een vergoeding ter hoogte van de laagste prijs van de geneesmiddelen met voornoemde werkzame stoffen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken