Bindend advies GcZ, 29 maart 2022, SKGZ202102372

Bindend advies GcZ, 29 maart 2022, SKGZ202102372

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft niet aan zijn informatieplicht voldaan.

De ziektekostenverzekeraar heeft besloten de dekking voor onder andere GGZ te wijzigen met ingang van 1 januari 2022. Het staat de ziektekostenverzekeraar vrij de verzekeringsvoorwaarden te wijzigen ten nadele van zijn verzekerden, als hij hen hierover tijdig informeert en hij hen erop wijst dat zij het recht hebben de verzekering te wijzigen of op te zeggen. De commissie oordeelt dat aan eerstgenoemde voorwaarde is voldaan, maar niet aan de tweede voorwaarde. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar niet aan zijn informatieplicht jegens verzoekster heeft voldaan. Hiervan heeft verzoekster echter geen nadeel ondervonden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken